Защита на данни

Казаков 42 " ЕООД  с  ЕИК 202507328 притежава Удостоверение за администратор на лични данни № -------- , вписано  в "Комисията за защита на личните данни" на Република България.

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на тази Интернет страница. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията, на посетителите на сайта. Ако сте или станете потребител на нашия магазин, можем да използваме Ваши лични данни и за допълнителни цели, свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване.

Важно:

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани, за изброените по-долу цели.

Нормативна основа

Нашият магазин стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г.

Вашите лични данни

Сайтът Ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация, за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на евентуално запитване от Ваша страна или за доставка на закупените стоки, на посочен от Вас адрес.

Разкриване на вашите лични данни

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от Вас продукт или на законоупълномощените лица.

Достъп до вашите лични данни

При получаване на писмена молба от Ваша страна, можем да ви разкрием Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.

Приложимо право